Miał Ii - Węgiel - Tauron Wydobycie - Oferta - KAPOST Sp. z o.o.
https://www.kapost.pl/wp-content/uploads/2019/01/ceny21.jpg
https://www.kapost.pl/wp-content/uploads/2019/01/ceny31.jpg
https://www.kapost.pl/wp-content/uploads/2019/01/ceny41.jpg
https://www.kapost.pl/wp-content/uploads/2018/07/Certyfikat.jpg

Opis produktu:

Miał to najdrobniejszy rodzaj węgla oferowany przez Tauron Wydobycie, który jest przeznaczony do spalania w gospodarstwach domoch, w przystosowanych do tego piecach. Miał płukany IIA charakteryzuje się niewielką ilością popiołu, jaka zostaje po spaleniu.