Miał I - Węgiel - Polska Grupa Górnicza - Oferta - KAPOST Sp. z o.o.
https://www.kapost.pl/wp-content/uploads/2019/01/ceny21.jpg
https://www.kapost.pl/wp-content/uploads/2019/01/ceny31.jpg
https://www.kapost.pl/wp-content/uploads/2019/01/ceny41.jpg
https://www.kapost.pl/wp-content/uploads/2018/07/Certyfikat.jpg

Miał węglowy I

Opis produktu:

Niektóre materiały opałowe charakteryzują się podobną lub niemal identyczną specyfikacją technologiczną, co inne paliwa stałe, jednak ich cena jest mimo to znacznie niższa. Taki właśnie jest miał węglowy, którego wysoka temperatura spalania, a także przedłużone podtrzymywanie żaru sprawia, że znajdzie on zastosowanie w kotłach żeliwnych oraz stalowych.

Materiał ma postać granulatu z węgla kamiennego, który można stosować jako uzupełnienie innego paliwa stałego lub samoistnie. Zależy to jednak od potrzeb grzewczych oraz możliwości posiadanego pieca, ponieważ miał może nie posiadać wystarczającego stopnia kaloryczności. Nie posiada on również zdolności do spiekania.

Podczas spalania materiału opałowego, należy pamiętać aby był on odpowiednio wilgotny. Dzięki temu produkt nie tylko nie będzie się pylił, co znacząco pogorsza warunki pracy oraz wydajność pieca, ale i sam proces rozpalania zajmie o wiele mniej czasu.

Oferowany produkt sprzedawany jest luzem na tony, dzięki czemu możliwe jest zakupienie bardzo dużego zapasu materiału opałowego oraz komfortowe przechowywanie go w wybranym miejscu.

Charakterystyka technologiczna oraz przeznaczenie produktu
Klasa zbytu

Qir min.

 

Wymiary ziarna

[mm] min.
Wymiary ziarna

[mm] max.
Ar [%] min. Ar [%] max. Str [%] min. Str [%] max. Wtr [%] min. Wtr [%] max. Ri min. Ri max.
23 0 20 8 12 0,81 1,0 13,0 15,5 0 1
24 0 20 8 12 0,81 1,0 13,0 15,5 0 1
25 0 20 8 12 0,81 1,0 13,0 15,5 0 1
Przeznaczenie produktu
Przeznaczenie: Piece konwencjonalne jedno- oraz dwufunkcyjne z dolnym spalaniem
Forma dostarczenia: luz [t];