MIAŁ II | Kapost

Opis produktu:

Miał to najdrobniejszy rodzaj węgla oferowany przez Tauron Wydobycie, który jest przeznaczony do spalania w gospodarstwach domoch, w przystosowanych do tego piecach. Miał płukany IIA charakteryzuje się niewielką ilością popiołu, jaka zostaje po spaleniu.